Ynnors frågor till Klimatministern angående Bonus Malus.

Bonusen är borttagen från den 8 november 2022 och detta gäller alla nybeställningar.

5,95 miljarder kronor är avsatta i budgeten för 2023, detta belopp räcker inte. Det troliga beloppet som skall betalas ut i bonus är mellan 10 -12 miljarder kronor för budget åren 2023 och 2024 för bilar som är levererade efter 15 juni 2022 och beställda fram till den 8 november 2022, därför påverkas budgetarna för de närmaste åren.

Våra frågor:

Fråga 1

Kommer Regeringen att skjuta till dessa miljarder för 2023?

Fråga 2

Enligt resonemanget ovan så kommer bonusen påverka även budgeten för 2024 kommer det budgeteras även för dessa utbetalningar i nästa budget?

Fråga 3

Bilar som är beställda som årsmodell 2023 men där tillverkaren levererar en 2024 års modell pga. leverans och produktions skäl. Kommer då dessa bilar få bonus eftersom det inte blir levererade enligt beställningen?