Ynnor vill ha lägre förmånsskatt för lätt lastbil

Olika förmånsskatt beroende på antalet säten och avståndsbaserad förmånsskatt för den som bara kör mellan bostaden och arbetsplatsen. Dessa förändringar av förmånsbeskattningen av lätt lastbil föreslår Ynnor ska börja gälla vid årsskiftet.

Som en konsekvens av den ändrade beräkningen av bilförmån vill Skatteverket att förmånsvärdet för lätt lastbil ska sättas ned till 60 procent av bilens ordinarie förmånsvärde. Idag är nedsättningen basbeloppsbaserad.
Som en av åtta utvalda remissinstanser har tjänstebilsexperterna på Ynnor AB nu lämnat sitt remissvar till Skatteverket.
- Skatteverkets förslag att byta ut det basbeloppsbaserade förmånsvärdet för lätt lastbil är bra, säger Ronny Svensson, VD på Ynnor AB, men vi tycker också att Skatteverket ska passa på att anpassa systemet till alla dem som inte har någon egentlig privat nytta av lätt lastbil men som ändå förmånsbeskattas för den.
Ynnor menar att den lätta lastbilen främst är en arbetsplats, där bekvämlighet och komfort i första hand är en arbetsmiljöfråga som kommer den anställde till del i arbetet. Ju mer påbyggnader och utrustning lastbilen får, desto mer inskränks den privata nyttan av bilen. Samtidigt ökar listpriset och det beskattningsbara förmånsvärdet.
- Ytterst få anställda väljer lätt lastbil som förmånsbil, om alternativet är personbil, eller anser sig ha någon större privat nytta av den förmånsbeskattade lätta lastbilen, konstaterar Ronny Svensson.
Därför vill Ynnor komplettera Skatteverkets förslag, att det beskattningsbara förmånsvärdet för lätt lastbil ska sättas ned till 60 procent av fullt förmånsvärde, med en nedsättning till 30 procent, som ska omfatta lätta lastbilar med förarsäte och högst ett passagerarsäte.
- Fördelarna med att koppla förmånsvärdet till antalet säten är flera. Uppgiften finns i vägtrafikregistret. Om det ändras, måste fordonet registreringsbesiktigas. Dessutom är den privata nyttan begränsad och det är förbjudet att åka fler i bilen än vad det finns säten, säger Ronny Svensson.
Ynnor vill dessutom införa en helt ny värdering av förmånsvärdet för dem som uteslutande använder den lätta lastbilen för resor mellan bostaden och arbetsplatsen.
- Dessa anställda har en uppenbar privat nytta av den lätta lastbilen, men den privata nyttan är kraftigt begränsad till endast arbetsresorna, säger Ronny Svensson, vi föreslår att det därför är endast värdet av dessa som ska förmånsbeskattas.
Ynnors förslag innebär att värdet av förmånen beräknas genom att den faktiskt körda sträckan multipliceras med 6,50 kr per mil. Detta förmånsvärde inkluderar drivmedelskostnaden.
- Det är den lagstiftade skattefria drivmedelsersättningen för dieseldriven förmånsbil och motsvarar väl därför värdet av drivmedelskostnaden även för den anställdes arbetsresor, säger Ronny Svensson.
Ynnor är den första remissinstans som lämnat svar till Yngve Gripple, rättslig expert på Skatteverket, som ligger bakom förslaget. Sista svarsdag är fredagen den 21 september. Skatteverket ska sedan arbeta med frågan, så att beslut om ny nedsättning av förmån för lätt lastbil ska kunna fattas i november och börja gälla 1 december 2019.

Yngve Gripple kommer till Stora Tjänstebilsdagen den 6 december för att prata bland annat om beslutet om den nya nedsättningen för lätt lastbil

Läs hela Ynnors remissvar (PDF öppnas i ny flik)

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera