Se webbinariet om den nya hållbarhetsrapporteringen

Från och med 2024 träder en ny lag om hållbarhetsrapportering i kraft för bilar och lätta lastbilar. Enligt Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) och EUs direktiv måste företag börja rapportera om sin hållbarhetsprestanda från och med det året. Här är en översikt över vad detta innebär och vilka företag som omfattas av kravet:

Vem och när:

  • Företag av allmänt intresse (EU PIE) med över 500 anställda måste rapportera för 2024 senast 2025.
  • Stora företag som uppfyller minst två av följande kriterier: över 250 anställda, över 40 miljoner Euro i omsättning eller över 20 miljoner Euro i balansomslutning, måste rapportera för 2025 senast 2026.
  • Mindre företag och börsnoterade små och medelstora företag måste också följa kraven men har längre tid på sig att anpassa sig till rapporteringsreglerna.

Vad innebär det nya kravet:

  • Lagstiftningen innebär att företagen måste rapportera om sin hållbarhetsprestanda på ett standardiserat sätt enligt ESRS-ramverket.
  • Rapporterna ska granskas årligen av revisorer och utvärderas av investeringsanalytiker.
  • ESRS-ramverket inkluderar inte bara företagens egna prestationer utan också deras underleverantörers och anställdas.

För att bättre förstå och anpassa sig till dessa nya rapporteringskrav har vi ett webbinarie med Ronny Svensson och gästen Sten Forseke. Vi kommer då att gå igenom den aktuella situationen och föreslå strategier för att effektivt hantera den nya hållbarhetsrapporteringen.

Webbinariet har ägt rum men du har möjlighet att titta på det.