VTI avråder från åretruntdäck.

VTI (Statens väg och transportforskningsinstitut)  och Folksam har i en studie testat 14 olika Åretruntdäck på is, snö och barmark och jämfört dem med dubbfria vinterdäck , både Nordisk och Europeisk typ samt sommardäck.

 Åretruntdäck har betydligt sämre egenskaper än vanliga vinter- och sommardäck på samtliga underlag. Framför allt på is är väggreppet så dåligt att däcken inte kan anses trafiksäkra på svenska vintervägar.

Bland de 14 testade däcken var elva godkända för användning vintertid och märkta med symbolen ”alptopp/snöflinga”. Tre däck var inte godkända som vinterdäck men via e-handel ändå fullt möjliga att köpa i Sverige.

Testerna visar stora skillnader i bromsgrepp på samtliga testade underlag.

På snö var bromssträckan för vintergodkända åretruntdäck cirka 10–30 procent längre än för det nordiska referensvinterdäcket. Genomsnittet var 15 procent. Ett icke-godkänt åretruntdäck hade en bromssträcka som var upp emot 40 procent längre.

På is var bromssträckan 25–50 procent längre än för det nordiska referensdäcket, med ett genomsnitt på drygt 30 procent. Det sämsta åretruntdäcket presterade likvärdigt med ett sommardäck och hade 50 procent längre bromssträcka än referensdäcket.

På barmark sommartid var bromssträckan 5–30 procent längre både på torr och våt asfalt jämfört med sommarreferensdäcket.

– VTI anser att det är olämpligt att köra på åretruntdäck i Sverige. Bilister bör använda vinterdäck på vintern och sommardäck på sommaren

Samtidigt som åretruntdäcken som grupp presterar dåligt är skillnaderna i bromsgrepp mellan olika däck mycket stora. En del åretruntdäck presterar mer likt europeiska dubbfria vinterdäck, och andra mer likt sommardäck, vilket verkar vara ett medvetet val från de olika tillverkarna.

– För den kan undvika att köra på is och trots allt väljer att använda åretruntdäck är det viktigt att vara medveten om att skillnaderna mellan olika däckmodeller är mycket stora. Då gäller det att välja noga utifrån vilka egenskaper däcken har, säger Mattias Hjort.

Testerna, som finansierats av Trafikverket och Skyltfonden, visar också ett samband mellan lågt rullmotstånd och dåligt isgrepp. Det tyder på att åtgärder för att minska rullmotståndet kan vara negativt för bromsgreppet för denna typ av däck.