Volvo och VW tappar på ryckig nybilsmarknad

Under första halvåret 2019 var Volvo störst på nybilsmarknaden med en andel på 18,9 procent, jämfört med 21,6 procent under samma period förra året. Tvåa är Volkswagen med 12,3 procent (15,2%) och ny trea är Kia med 7,6 procent (5,4%).

Därefter kommer Toyota och Mercedes med en marknadsandel på vardera 6,1 procent (5,8 respektive 5,0%) och BMW på 6,0 procent (5,4%). Audi ligger på sjunde plats med 5,4 procent (4,6%) och Skoda är åtta med 5,4 procent (4,6%). Även Seat och Porsche ökar, så trots Volkswagens kraftiga tapp med nästan tre procentenheter behåller VW-gruppen sin position som största generalagent med 26,7 procent av nybilsmarknaden (26,8%).
Vi gör inte någon jämförelse med antalet nyregistrerade bilar 2018, eftersom registreringssiffrorna då ”dopades” av att bonus malus-systemet skulle införas 1 juli. Under första halvåret registrerades därför extra många nya så kallade malusbilar av billeverantörerna för att slippa straffskatten för personbilar och lätta lastbilar som nyregistrerades därefter.
Jämfört med rekordåret 2017 var dock antalet nyregistrerade bilar i juni, 31 830 stycken, en minskning med nästan 17 procent. Under första halvåret 2019, då antalet nyregistreringar var 167 882, minskade nybilsmarknaden med drygt 13 procent jämfört med samma period 2017, som alltså var det år då flest nyregistreringar noterats hittills.

Andelen laddbara bilar av de totala nyregistreringarna var 9,9 procent jämfört med tre procent i juni förra året. Hittills i år är andelen laddbara bilar tio procent, mot 4,1 procent samma period förra året. Uppgången har varit särskilt stor för rena elbilar som ökat med 275 procent hittills i år.
- Vår prognos, för året, på en andel laddbara bilar på 13 procent ligger kvar, säger Mattias Bergman, VD på branschorganisationen Bil Sweden.
Med 524 nyregistreringar var Tesla Model 3 den mest registrerade laddbilen i juni och är den mest registrerade elbilen hittills i år med 2 173 nya bilar. Tvåa är Renault Zoe (1 301) och trea Kia e-Niro (1 039).
Med 2 647 nyregistreringar hittills i år är Mitsubishi Outlander populärast bland laddhybriderna, före Kia Niro och Kia Optima, med 1 918 respektive 1 638 nyregistreringar.
- Efterfrågan på laddbara bilar är fortfarande större än utbudet. Försenat produktutbud kopplat till godkännande enligt den nya mätmetoden WLTP tillsammans med långa leveranstider håller tillbaka omställningen i det korta perspektivet, säger Mattias Bergman.

Det senaste årets ryckigheter på nybilsmarknaden lär fortsätta åtminstone en bit in på nästa år. Från 1 september ska skatten på alla nya lätta lastbilar baseras på de korrigerade WLTP-utsläppen och från 1 januari 2020 ska alla nyregistreringar beskattas på fullt WLTP-utsläpp. Då lär också en del köpare av laddhybrider gå miste om klimatbonusen och därför kan vi se fram emot en kraftig ökning av laddhybrider i slutet av året.
- Vi anser att regeringen bör avvakta med införandet av WLTP fullt ut tills den större genomgången av Bonus-malus-systemet som aviserats i 73-punktsprogrammet till 2021, innan några förändringar görs. Det är viktigt för både konsumenter och branschen att ha tillräcklig framförhållning, och det blir det inte till 1 januari 2020, säger Mattias Bergman.
- Om de högre WLTP-värdena införs i bonus malus-systemet bör skatteskalorna justeras så att fordonsskatten inte höjs jämfört med när systemet infördes. Fordonsindustrin är positiva till införandet av WLTP, samtidigt är det viktigt att påpeka att ett fordon har i verkligheten samma koldioxidutsläpp både före och efter ett införande av WLTP-värden i bonus malus-systemet, fortsätter Mattias Bergman.

Under juni var andelen nyregistrerade dieselbilar 32,7 procent och dieselandelen är hittills i år 36 procent. Andelen eldrivna lätta lastbilar var i juni 3,3 procent, jämfört med 0,2 procent i juni förra året.
Bil Swedens prognoser för i år på 335 000 personbilar och 50 000 lätta lastbilar ligger fast. Slår prognoserna in blir 2019 det sjätte bästa året någonsin för personbilar och det fjärde bästa för lätta lastbilar.