Verkstadsbuss klassad som husbil och förmånsvärde

Ärendet gäller en husbil som byggts om till en verkstadsbuss. Skatteverket har påfört förmån av husbil där sedan förvaltningsrätten upphävt skatteverkets beslut och i sista instans så har kammarrätten ändrat förvaltningsrättens beslut och gett skatteverket rätt i sitt beslut att påföra förmån av husbil.

Skatteverket skriver i sitt beslut att husbil är ett fordon som typiskt skaffas för privat bruk. Det finns flera omständigheter som talar mot att husbilen skulle byggts om till en verkstadsbuss. De menar att även en avställd husbil kan fungera som boende på t ex en camping. Bolaget har hävdat att husbilen varit påställd för att möjliggöra  provkörningar för spekulanter men inte lämnat några namn vilket gör det omöjligt att kontrollera.

Husbilen har varit påställd 36 dagar men dessa dagar har varit helger och under semestertider. Körjournalen är ej förd löpande och med noggrannhet. Bolaget vars verksamhet är inriktad mot försäljning och service av maskiner och verktyg säger att husbilen har ett stort bagage som har möjliggjort förvaring av ett större antal maskiner. Den var inköpt för att passa bolaget och den som skulle köra. Påståendet att en husbil i sin karaktär är typiskt för privat bruk är helt gripet ur luften menar bolaget.

Skatteverket har ingen aning om hur många husvagnar det står på olika byggarbetsplatser och campingplatser. De ger bl.a. personal möjlighet till ett kontor eller övernattning istället för dyra hotell. Den aktuella husbilen hade mycket lastvikt och den byggdes om invändigt för att exponera företagets maskiner och verktyg.

Hyllskåp och dubbelsäng togs bort och ett hyllsystem där bolagets produkter kunde placeras sattes in. Bagage utrymmet användes som lager. Efter detta fanns ingen möjlighet att övernatta i husbilen. Ombyggnaden föranledde inte heller något krav på omregistrering. Detta är anledningen till att det saknas dokumentation i form av fakturor eller liknande för ombyggnationen av husbilen.

Förvaltningsrätten ändrar skatteverkets beslut med motiveringen att bolaget vid den muntliga förhandlingen på ett trovärdigt sätt redogjort för syftet med förvärvet av husbilen, ombyggnaden och hur husbilen har använts. De har gjort sannolikt att den i betydande utsträckning varit full av tung utrustning och svår att använda privat. Vid en samlad bedömning anser förvaltningsrätten att husbilen använts i ringa omfattning eller inte alls. Överklagandet skall därför bifallas.

Kammarrätten har sedan i sitt beslut helt kortfattat skrivit att de gör bedömningen att skatteverket har rätt. Och bestämmer att förmån av husbil skall gälla.