Varannan bil förbjuds – utsläppen minskar med tio procent

År 2020 kommer hälften av alla bilar i Stockholms län att förbjudas att köra i miljözoner, men utsläppen av kväveoxider minskar bara med en tiondel. Det visar en ny rapport, som splittrar den politiska majoriteten om nyttan med miljözoner.

Det är Stockholms miljöförvaltning och trafikkontor som tagit fram underlaget till rapporten, som fått stadsbyggnadsborgarrådet Jan Valeskog, även trafikpolitisk talesperson för Socialdemokraterna, att ifrågasätta om det över huvud taget behövs några miljözoner för personbilar.
Stockholms trafikborgarråd, Daniel Helldén (MP), är kritisk och menar att rapporten innehåller endast en grov uppskattning från trafikkontoret av hur utsläppen kommer att förändras. I oktober kommer miljöförvaltningen med material även om hälsoaspekter och luftkvalitet.
Rapporten visar att de halter av kvävedioxid som under 2017 uppmätts på fem olika platser i Stockholm är rekordlåga. EU-normens årsmedelvärde klarades vid alla mätstationer och den svenska miljökvalitetsnormen, MKN, som mäter timmedelvärde och dygnsmedelvärde, överskreds endast på Hornsgatan och Lilla Essingen. För de större partiklarna, PM10, klaras både EU-normen och MKN, och för små partiklar, PM2,5, uppfylls även de hårdare kraven för god miljö enligt Sveriges miljökvalitetsmål.
Stockholm är en av åtta städer som redan har infört miljözon för tung trafik. Idag innebär det att fordonen måste vara Euro 5-klassade, något som 2021 skärps till Euro 6. Enligt rapporten kan det direkt komma att halvera transporternas totala utsläpp av kväveoxider i Stockholms innerstad.
Om miljözoner för lätta fordon införs 2020, förbjuds hälften av fordonen i Stockholms län att köra in i dessa. I denna kategori ingår närmare en halv miljon fordon, som dock beräknas stå för endast tio procent av de kväveoxidutsläpp som uppmättes förra året.
Det innebär också att minskningen av kväveoxidutsläpp från lätta fordon, som en konsekvens av miljözoner, bara blir en bråkdel jämfört skärpningen för de tunga fordon som redan idag omfattas av miljözoner.
Miljözoner för lätta fordon ska införas i två steg. 2022 skärps kravet för dieselbilar från Euro 5 till Euro 6. Men det är alltså den tunga trafiken som står för de största utsläppen kväveoxid och två tredjedelar av dagens utsläpp kommer från fordon som kommer att vara tillåtna även efter 2022.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera