Välja TCO-styrning i bilpolicy

Med elbilarnas intåg på tjänstebilsmarknaden så blir det än mer tydligt att basbelopp som modell för att styra inköp av bilar har spelat ut sin roll. Dags att gå över till en TCO-styrd bilpolicy.

En detaljerad TCO-strategi ger företag viktigt information för budgetering av framtida kostnader för deras tjänstebilar. Den kan också användas för att fastställa de mest kostnadseffektiva valen av bilar, istället för att enbart använda en styrning baserat på inköpspris. Detta blir särskilt tydligt nu i jämförelse mellan elektriskt och fossilt drivna fordon, där t ex elbilar vanligtvis har ett högre inköpspris, men betydligt lägre skatter, drifts- och bränslekostnader.

De förändrade reglerna gällande beskattning av tjänstebilar, innebär att det som förut var en kostnadseffektiv tjänstebil inte längre faller in under den bedömningen.

Regeringen har genom ny förmånsbeskattning och bonus/malus gjort stora förändringar på vad som blir en ekonomiskt bra tjänstebil. Malus-beskattning på diesel och bensin ger stor påverkan på både företaget och förmånstagaren, då vägtrafikskatten jämfört med elbilen kan skilja med över 10 000 kr/år. Bonus på elbilar kan idag uppgå till 70 000 kr. Det innebär en stor fördel för företaget i form av mycket lägre kapitalkostnad. Denna bonus är dessutom momsbefriad, vilket motsvarar en rabatt på bilens pris om 87 500 kr.

Vi har även nyligen fått en ändrad förmånsbeskattning som medför ytterligare kostnader för både företaget och föraren. Det gäller bilar vars listpris understiger 650 000 kr. Bilar som kostar upp till 7,5 prisbasbelopp får en ökning med ca 30%. De här tre politiska styrinstrumenten har totalt förändrat gamla sanningar om kostnader för företagets bilar. Att välja bil utifrån inköpspris kan innebära att bilens TCO kan variera med över 100 000 kr under en 3-årsperiod.

I exemplet nedan ser vi att en bil som har ett inköpspris som är 200 000 kr dyrare, ändå kan ge en lägre TCO. Exempel: (TCO i kr/månad, Inköpspris i kr)

Det blir med andra ord tydligt att det kan vara markant billigare med en bil med högre inköpspris, när alla kostnadskomponenter vägs samman.

BilmodellInköpsprisTCO
VW Passat Sportcombi 1,5 TSI334 0007 900
Volvo V60 B4349 0008 100
VW ID 4 Pro Performance 77kwh 204hk488 0006 500
Hyundai Ioniq 5535 0007 380

Fakta: TCO En bils TCO (Total Cost of Ownership) är summan av alla kostnader förknippade med inköpet av en bil samt att driva den under dess innehavstid.

TCO-kostnaden bygger på att räkna ihop bilens samtliga kostnader såsom leasing, restvärde, service, däck, försäkring, vägtrafikskatt, sociala avgifter och drivmedel. TCO för ett enskilt märke och modell bygger på både historisk erfarenhet av att köra fordonet, baserat på verkliga kostnader som nämns ovan samt prognoser på framtida restvärden, service-, underhålls- och bränslekostnader.