Vagnparksperspektivet på Statsbudgeten för 2023

Jag har lämnat in Ynnors remissvar om "Bibehållet reseavdrag med vissa förstärkningar för arbetsresor med bil" Diarienummer: Fi2022/02813 som ligger med i den nya regeringens statsbudget. Den är en ny remiss på en redan av riksdagen beslutad fråga.

Finansminister Elisabeth Sandström sa vid dagens pressträff den sista oktober att budgeten presenteras tisdagen den 8 november.

Den stora frågan som jag väntar mig svar på när statsbudgeten presenteras är:

Bonusen till el och laddhybrider kommer att uppgå till minst 10 miljarder för 2023. Redan vid årsskiftet kommer mer än 6 miljarder vara intecknade på grund av utbetalningsmetoden från Transportstyrelsen är drygt 6 månader i efterhand. Vilket gör att de bilar som är levererade från 15 juni till sista december hamnar på kommande budget. Ett belopp under 10 miljarder i budget visar att bonussystemet är på väg att fasas ut anser jag.

Övriga intressanta noteringar blir:

Den skattefria milersättningen för att köra med egen bil i tjänst har enligt tidigare förslag från förra Regeringen legat i linje med den schablonersättning som tas ut för resor till och från arbetet med egen bil om 25 kr per mil. Nu är det lite oklart om det kommer med i regeringens nya budget förslag. Beloppet var satt utifrån drivmedelspriserna 2021 skulle politikerna vilja använda de första nio månaderna för 2022 så skulle ett på slag på ytterligare 5 kr kunna motiveras.

När det gäller milersättning till bilförmånsbilar som körs i tjänst, utgår regeringen återigen från 2021 års siffror och då har det aviserats 12 kr per mil utom för el som kommer att ge 9,50 per mil. Dessa kostnadsersättningar för körning i tjänst förväntar jag mig höjs. Jag vet att finansdepartementet följer utvecklingen och det bör speglas i avdragsrätten också. Men det är politikerna som tar ansvar och bestämmer

Hur kommer skatten på drivmedel att fungera? Vad blir det verkliga resultatet på sänkningen som är utlovad till 10 kr per liter på dieseln?

Om denna regering satsar på elbilar kommer en viktig fråga vara: Hur man styr och vilka ekonomiska incitament får ladd infrastrukturen?

Återkommer med svaren den 8 november.

/Ronny Svensson