Vad kostar elen för din laddbil.

Den el som vi laddar våra elbilar med köper din el leverantör in på den nordiska elbörsen Nord Pool där ”spotpriset” varierar dagligen utifrån utbud och efterfrågan och vilket el område elen skall förbrukas. El områdena går från norr till söder och numreras 1 till 4.

Orterna ger en ungefärlig uppfattning om indelningen.

El område 1Luleå
El område 2Sundsvall
El område 3Stockholm
El område 4Malmö

 De flesta har idag ett rörligt avtal som utgår från ett medelpris under månaden. I takt med att man kan styra sin elförbrukning över dygnets timmar med hjälp av appar och smart elektrisk utrustning så väljer många att gå över till timpris. Då ökar möjligheten att undvika att ha hög förbrukning under de tider som elen är dyr och kanske kunna flytta den till tider med billig el. Man skulle tex kunna välja att ladda sin elbil mellan 01.00 och 05.00 om elen är billigare då eller vänta med att ladda bilen till dagen efter om man ser att kommande dygn har höga elpriser.

De som har så kallade bundna avtal har ett i förväg avtalat kWh pris från sitt elbolag, som i sin tur oftast pris säkrat sin leverans via terminer som de köpt, på handelsplatsen Nasdaq OMX Commodities. Dessa terminer ger också en fingervisning om vad marknaden tror om framtida genomsnitts priser på elen inklusive en säkerhets marginal. 

Till det faktiska elpriset (spotpriset) tillkommer också andra kostnader som energiskatt, moms, abonnemangs avgift, Nätavgift. Vissa av dessa avgifter är oftast fast medan tex energiskatt, moms och nätavgifter (dessa varierar lite beroende på leverantör och var i landet du bor) är till största delen rörliga och beror på hur mycket du förbrukar.

När vi pratar om laddkostnaden så pratar vi om den rörliga kostnaden för elen eftersom de fasta avgifterna har man ändå för värme, kylskåp och TV etc.

Så om du köper elen till ett spotpris på 100 öre så kostar den dig efter energiskatt, nätavgift och moms 1,60 kr.

Ser vi på medelvärdet på spotpriset för 2022 och vilken kostnad per kWh det skulle ge ut ur laddboxen får vi.

 El område 1El område 2El område 3El område 4
Spotpris63,4 öre66,4 öre137,9 öre162 öre
Laddkostnad148 öre152 öre241 öre271 öre

Om vi antar att en normal elbil förbrukar 2,1 kWh per mil ink el förluster vid laddning så var den genomsnittliga milkostnaden för 2022 beroende på var du bor i landet följande.

 El område 1El område 2El område 3El område 4
Milkostnad3,11 kr3,18 kr5,06 kr5,69 kr

Eftersom det var så ”dåligt” väder i nu i sommar med mycket regn så var spotpriserna låga på el, vilket gav följande milkostnad i juli 2023.

 El område 1El område 2El område 3El område 4
Milkostnad2,42 kr2,42 kr2,43 kr2,54 kr

Blickar vi framåt så ligger terminspriserna för el för oktober till december 2023 resp. hela 2024. Om man vill säkra upp sitt elpris.

Termin SpotprisEl område 1El område 2El område 3El område 4
Okt-dec 202343 öre43 öre61öre77 öre
202439 öre39 öre63 öre87 öre