Vad är ett Regeringsdirektiv?

Ett regeringsdirektiv är en form av författning som antas av Regeringen, vanligtvis för att styra verksamheten inom en viss myndighet eller för att ge riktlinjer för hur en viss lag ska tillämpas. Regerings direktiv är ofta mer detaljerade och praktiska än lagar och kan innehålla specifika instruktioner om hur myndigheter ska agera i olika situationer. De är vanligtvis inte lika bindande som lagar och kan ändras eller upphävas av regeringen utan att behöva godkännas av Riksdagen.