Uppehåll i utbetalning av Bonus till bilägarna 

Utbetalningar av Klimatbonus har nu pausats pga. ändringarna i reglerna för klimatbonus som Regeringen beslutade den 7 november 2022. Transportstyrelsen har därför behövt ändra sina rutiner för administreringen av utbetalningarna. Transportstyrelsen säger att de blev lika överraskade som alla andra när beslutet kom från regeringen. Detta ledde till ett intensivt arbete på Regeringskansliet och Transportstyrelsen för at reda ut följderna av beslutet och anpassa det praktiska arbetet därefter. En stor del i det arbetet handlar om att anpassa det bakomliggande IT-stödet för att säkerställa att alla som enligt förordningen har rätt till klimatbonus också ska få det.

 Brister i förhandsinformationen från regeringen medförde också att andra projekt inom transportstyrelen var tvungna att avslutas innan projektet med Klimatbonus utbetalningarna enligt det nya direktivet kunde på börjas.

Pausen i utbetalningarna kommer att vara framtill v24 2023 då det är tänkt att ansökningsblanketter tidigast kan skickas ut.

Tid förhandläggande beräknas att ta mer än 2 veckor  

Så här är det tänkt att man skall ansöka.

Det är alltid den registrerade ägaren (enligt Transportstyrelsens bilregister) som är berättigad klimatbonus Då är det också den ¨ägaren¨ som ska ansöka om bonusen.

Ansökan ska innehålla dokumentation som styrker att bilen är beställd senast 8 november 2022

Denna dokumentation kan vara en ordersedel, köpekontrakt eller en bekräftelse från leverantören att bilen är beställd senast 8 november 2022. 

Utskicken kommer ske löpande ordning från när fordonen tagits i trafik första gången. Avsikten är att de som har väntat längst också skall få bonusen utbetald först, om man skickat in en korrekt ifylld ansökningsblankett med kompletterande dokumentation.

Hur många ansökningar förväntar Transportstyrelsen?

Antalet bilar som berörs av pausen är de 17 116 som blev levererade och inregistrerade i november 2022 samt de ca 27 519 bilarna som inregistrerades i december 2022 och som skulle fått sin bonus utbetald i juni 2023.

 Fram till den 30 april så var ca 2 miljarder kr utbetalda av de 5,95 miljarder som var avsatta för utbetalning under 2023. Denna summa motsvarar ca 41 000 bilar, både laddhybrid och elbilar. Transportstyrelsen anser att de 5,95 miljarderna kommer att räcka till alla bilar som har leverans innan den 15 juni vilket är brytdatum för utbetalning är för budgetåret 2023.