Tyskarna bekymrade över Elbils försäljningen

Tyskland som är en av världens och definitivt Europas största bilindustri länder börjar bli orolig för hur den tyska bilindustrin skall se ut i framtiden.

Detta i skenet av en drastisk minskning av elbilsförsäljningen i Europa, till exempel gick försäljningen ner med 20% förra året i Tyskland. Dessutom har Tesla startat ett priskrig på elbilar som tillsammans med att de statliga subventionerna försvunnit tvingat de tyska tillverkarna att sänka priset med i genomsnitt 14%. Denna sänkning menar biltillverkarna att de har svårt att klara samtidigt som de fortfarande måste satsa stenhårt på teknikskiftet. Detta har bland annat  lett till att Volkswagen och Audi börjar se över och ev minska sin elbilsportfölj.

Nu går tyska politiker ut och varnar för att kanske har omställningen till elbilar gått för fort och att man kanske var för tidig med att gå ifrån andra alternativa drivlinor. Vilket man redan kan se på marknaden där Laddhybriden börjar vinna marknadsandelar på bekostnad av elbilar, en utveckling vi även ser i Sverige.

Målet att de skall rulla 15 miljoner elbilar på de tyska vägarna år 2030 är det inte många som tror på längre särskilt i ljuset av det nu finns 1 miljon elbilar som kör i Tyskland, inte utan återinförandet av subventioner.

De orsaker man från tyskt håll ser som de främsta orsakerna till stagnationen för elbilar är förutom det höga priset på elbilarna även ladd infrastrukturen för närvarande finns ca 105 000 ladd stationer det upplevs som alldeles för få, skulle man bibehålla antalet elbilar per ladd station ca 1 000 så skulle man behöva ha ca 1,6 miljoner ladd stationer 2030. Dessutom är elen dyrare i Tyskland ca 1 kr per kWh.