Tre förslag för att få fler att välja elbil

Elbilsladdare i alla nya parkeringshus, lättare att installera laddare i fastigheter och sänkt trängselavgift för elbilar. Det är Nissans Sverigechef Sanna Kaipias förslag för att öka försäljningen av elbilar.

Det är i en debattartikel på Nyteknik.se som Sanna Kaipia målar upp en bild av ett Sverige där alla bilar går på el och laddas medan vi sover, där självkörande och utsläppsfria bilar gör stadsluften renare samtidigt som trängseln minskar.
Enligt Nissans Sverigechef Sanna Kaipia är det upp till regeringen att skapa detta paradigmskifte, annars är risken att vi går mot en framtid med överfulla vägar, alarmerande luftföroreningar och att vi står oförberedda när det fossila bränslet tar slut.
För att undvika detta scenario föreslår Sanna Kaipia tre åtgärder, som Sveriges politiker bör se över.
Det första förslaget är att göra det obligatoriskt att installera elbilsladdare i nybyggda parkeringshus, även om nyttan kan vara begränsad ”ska man inte underskatta signalvärdet av laddstationer för att ändra beteendet”, enligt Sanna Kaipia.
Hennes andra åtgärden för att öppna upp vägen mot ett elbilssamhälle är sänkta trängselskatter för elbilar, det ”ökar incitamentet att skaffa sig ett mindre miljöfarligt fordon”.
Och det tredje förslaget är att underlätta för fastighetsägare att installera elbilsladdare. Hur det ska gå till framgår dock inte av debattartikeln, som går att läsa i sin helhet här.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera