Tre av fyra liter biodrivmedel är etanol

Etanol står för 73 procent av världsmarknaden för biodrivmedel, FAME för 22 procent och HVO för mindre än fem procent. Men i Sverige är det biodieseln HVO som dominerar.

Produktionen av etanol ökade med 7,7 procent 2018 och uppgick till 112 miljarder liter. Det visar ny statistik från Renewable Energy Policy Network for the 21st Century, REN21. Världsmarknaden för biodrivmedel består nu till 73,2 procent av etanol. På andra plats kommer biodiesel i form av FAME med 22,2 procent och på tredje plats HVO med 4,6 procent.
I Sverige är förhållandena snarare de omvända. Här står HVO för nästan 60 procent av konsumtionen av biodrivmedel, FAME knappt 30 procent, medan andelen etanol var mindre än 13 procent, enligt SPBI.
- Etanol dominerar världsmarknaden för hållbara drivmedel, men Sverige har halkat efter. Om vi ska nå målet en fossiloberoende fordonsflotta måste det alltid vara konkurrenskraftigt att tanka förnybara drivmedel, säger Lena Nordgren, biodrivmedelsexpert på Sekab, som betonar att etanol har potential att kraftigt sänka utsläppen i Sverige och bidra till att fasa ut vårt oljeberoende.
- I debatten om höga bränslepriser säger regeringen att lösningen är att minska vårt beroende av fossila bränslen. Vi håller med, och för det krävs långsiktiga skattelättnader av höginblandade biodrivmedel och incitament för att producera större volymer drivmedel från skogsrester, säger Lena Nordgren.

Skriv ut
FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Lämna ett svar