Transporters utsläpp i fokus i regeringens vårbudget

I vårpropositionen inför regeringen en ny miljöbilaga, som för 2017 fokuserar på åtgärder för att minska utsläppen från transporter och från hushållens konsumtion. Både bonus malus och ny bilförmånsskatt nämns i propositionen men de skarpa förslagen planeras att finnas med i höstens budgetproposition för 2018.

I vårbudgeten, som har presenterats av finansminister Magdalena Andersson, fortsätter regeringen fokusera på åtgärder som syftar till att sänka koldioxidutsläppen, bland annat genom införandet av en ny miljöbilaga.
- Med bilagan vill vi fördjupa diskussionen kring transporternas klimatutsläpp och de konsumtionsbaserade utsläppen. Det är två områden som har varit särskilt viktiga att fokusera analysen kring, säger miljöminister Karolina Skog.
Transportsektorn är det område som regeringen bedömer kräver mest jobb framöver för nå målet om att minska utsläppen med 70 procent till 2030. Leif Jakobsson, statssekreterare på finansdepartementet, kommer till Ynnors heldagsseminarium Klimatsmart Vagnpark den 27 april för att presentera regeringens förslag till bonus malus-skatt och ändrad beräkning av bilförmån, som både nu är ute på remiss.
Vi har tidigare skrivit om regeringens förslag till en ny lag om minskning av växthusgasutsläpp från fossila bränslen, så kallad reduktionsplikt, som också nämns i budgeten men förväntas ingå i höstens budget för 2018.
För att öka takten i omställningen till ett fossilfritt Sverige, stärker regeringen Klimatklivet med ytterligare 500 miljoner kronor under 2017, vilket vi också skrivit om tidigare.
Klimatklivet väntas, med den föreslagna satsningen, minska de årliga utsläppen med ca 1,5 miljon ton koldioxidekvivalenter. Det motsvarar en femtedel av de totala årliga utsläppen från alla bensinbilar i Sverige.
I vårpropositionen introducerar regeringen också ett nytt verktyg för att för att mäta ekonomiska, miljömässiga och sociala aspekter av livskvalitet som ett komplement till BNP. En av de femton indikatorerna är utsläpp av växthusgaser.

Läs mer och anmäl dig till Klimatsmart Vagnpark den 27 april

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favorit

Du kanske också gillar...

Kommentera