Trängselskatten höjs till årsskiftet

Trängselskatten i Stockholm höjs till årsskiftet. Dessutom tas avgiften ut redan från klockan sex på morgonen och antalet avgiftsfria dagar minskar rejält. Höjningarna ökar också den skatt på trängselskatteförmån som förmånsbilister ska betala till uppemot 1 500 kr i månaden.

Stockholmarna ska betala 15 kr i trängselskatt från klockan 06:00. Sedan höjs skatten för passager mellan halv sju och sju, samt sju till halv åtta, till 25 kronor respektive 35 kronor i Stockholms innerstad. På Essingeleden blir kostnaden för motsvarande passager 22 kronor respektive 30 kronor.
Dessutom införs så kallad högsäsong, då skatten höjs jämfört med idag. Högsäsong är i stort sett hela året, utom de tre vintermånaderna december, januari och februari, samt perioden mellan midsommarafton och 14 augusti, som då kallas lågsäsong.
Under högsäsong höjs kostnaden för trängselskatten till som högst 45 kr i Stockholms innerstad och 40 kr på Essingeleden. Även maxbeloppet per dygn under högsäsong höjs, från dagens 105 kr till 135 kr.
De trängselskattegrundande dagarna blir också fler. Dels ska skatt tas ut de fem första vardagarna i juli, en månad som idag är helt skattefri. Dels ska skatt tas ut dag före långfredagen, dag före Kristi himmelsfärdsdag och dag före alla helgons dag. Skatt ska även tas ut dag före första maj och dag före nationaldagen, om de infaller på en vardag.
Höjningarna innebär också att skatten på trängselskatteförmån höjs för förmånsbilister. Med ett maxbelopp på 135 kr per dag och 22 arbetsdagar per månad, kan den beskattningsbara förmånen bli så stor som 2 970 kr. Vid 50 procents marginalskatt ger det en förmånsskatt på 1 485 kr per månad, förutom värdet på själva bilförmånen och eventuell drivmedelsförmån.
Ändringarna, som börjar gälla den 1 januari 2020, ska ge ett tillskott på mellan 325-340 miljoner till statskassan. Pengarna ska användas till en utbyggnad av kollektivtrafiken i Stockholmsområdet.