Tolv månaders minustrend bruten på nybilsmarknaden

Under juli registrerades 23 657 nya personbilar, vilket är en minskning med 4,3 procent jämfört med samma månad rekordåret 2017. Att jämföra med förra årets siffror är svårt, då införandet av bonus malus-systemet gjorde marknaden väldigt ryckig.

De förhållandevis höga nyregistreringarna i juli gjorde ändå att en tolv månader lång nedgång bröts. Nedgången har berott på dels bonus malus, dels att WLTP-mätningarna infördes för alla nya bilar 1 september 2018. Det har medfört långa leveranstider för många tillverkare och modeller.
Hittills i år har 191 539 personbilar registrerats, vilket är en minskning med 9,6 procent jämfört med samma period 2017, som var det år då flest bilar nyregistrerats hittills. Enligt branschorganisationen Bil Swedens prognos på 335 000 nya personbilar blir 2019 det sjätte bästa året hittills men det sämsta sedan 2014.
Trenden fortsätter med förhållandevis låga nyregistreringssiffror för Volvo och Volkswagen, medan de mindre märkena ökar. Hittills i år är Volvos marknadsandel 18,8 procent, jämfört med 20,2 procent samma period 2017. Motsvarande siffror för Volkswagen är 12,2 respektive 14,6 procent. Kia är det märke som ökar mest, från 5,8 till 7,6 procent. Toyota är fjärde största märke med 6,3 procent (5,9% 2017). Därefter kommer BMW och Mercedes, båda med 5,9 procent (5,8 respektive 5,2%), Audi med 5,7 procent (5,2%) och Skoda är åttonde största märke med 5,4 procent (4,5% 2017).
Andelen laddhybrider var i juli 5,5 procent och elbilar 4,5 procent. Hittills i år är andelen laddhybrider 6,3 procent och elbilar 4,9 procent. Nedgången i juli jämfört med första halvåret beror dels på långa leveranstider för laddbilar, dels ryckiga leveranser från främst Tesla. Hittills i år är Mitsubishi Outlander den mest sålda laddhybriden med 2 974 levererade bilar, medan Tesla Model 3 är störst av elbilarna med 2 626 exemplar.