Tillfälligt slopad förmånsbeskattning för parkering och gåvor till anställda

Två nya förslag har presenterats som syftar till att underlätta de ekonomiska följderna av coronaviruset. Det gäller dels skattefrihet för fri parkering på arbetsplatsen dels skattefrihet för gåvor om 1 000 kronor från arbetsgivaren per anställd.

Anställda som har tillgång till fri parkering på sin arbetsplats behöver inte betala förmånsskatt för det. Det nya förslaget gäller retroaktivt från april och under resten av året och det omfattar alla yrkesgrupper i hela landet.

Syftet är att minska smittspridningen av coronavirus genom att underlätta för de arbetstagare som måsta åka till jobbet att ta sig till och från arbetsplatsen med bil istället för med kollektivtrafik.

Skattefrihet ska även gälla för gåvor från arbetsgivaren för upp till ett värde om 1 000 kronor per anställd. Det här ska gälla utöver de skattefria gåvor som redan finns som exempelvis julgåvor. Skattefriheten för gåvor föreslås gälla från juni och under resten av 2020.