Teslas  försäkringspremier sänker andrahandsmarknaden för elbilar.

Vi köper mycket nya elbilar i Sverige enligt färsk statistik från Transportstyrelsen så har antalet elbilar som nyregistreras ökat från 27 000 bilar 2020 till 113 000 bilar 2023, det är en ökning med 300%.

De flesta för att inte säga nära nog alla säljs till företag som behåller bilen mellan 3 och 4 år innan den säljs på andrahandsmarknaden. Vad händer då, stannar bilen kvar i Sverige eller går den utomlands?

För att elektrifieringen skall bli lyckad krävs att det finns en infrastruktur av laddare som gör det möjligt att köra elbil var som helst i vårt avlånga land och takten på utbyggnaden är i sin tur avhängig av att det finns bilar som kör runt och laddar. Försvinner bilarna utomlands så kommer denna omställning ta längre tid.

En faktor som gjort att bilarna exporterats är den lågt värderade kronan som gjort att vi fått  bra betalt i svenska kronor när vi sålt utomlands till en köpare som köpt billigt.

Men på senare tid har det börjat talas om en annan faktor nämligen kostnaden för att köpa och framförallt försäkra en begagnad elbil jämfört med att vad kostar att köpa och försäkra en begagnad fossilbil.

Att elbilar är mycket dyrare att försäkra har hittills inte påverkat företagen så mycket eftersom de i regel har en bilförsäkring av samlingsförsäkrings typ dvs alla bilar läggs in i en och samma försäkring och därför ah premien jämnats ut med fossilbilar som är billigare att försäkra men i takt med att andelen elbilar blir högre hos företagen kommer även deras premier att öka.

Vad kostar det då att försäkra en bil? vi räknade på lite olika bilar av samma årsmodell (2021) och varierande ålder, kön och bostads ort på försäkringstagarna.

De  man snabbt kunde konstatera är att unga människor i städer betalar mer än gamla gubbar på landet. Vidare såg vi att elbilar var genomgående dyrare än fossilbilar vilket inte är så konstigt enligt tidigare resonemang.

Exempel Laddhybrider och Dieselbilar:

Exempel Elbilar:

Av tabellerna ovan ser man att försäkringskostnaden för tex en Volvo V60 diesel är knappt hälften så hög som en Tesla modell 3 för en kvinna 30 år i Malmö.

Men att köra bil är inte bara försäkringskostnader det är ju mycket annat som tex drivmedel och skatter, där är Elbilen är den klara vinnaren men frågan är vinstmarginalen tillräckligt stor?

Ett sätt att jämföra är att ta bilar som kostar lika mycket och jämföra.

Går du ut till en bilhandlare så kan du köpa en Volvo V60 Cross Country  diesel som gått 5 000 mil eller Tesla Modell 3 LR som gått 12 000 mil för nästan samma pengar 338 000 kr resp 336 000 kr. Försäkring räknat på en 30 årig kvinna i Malmö.

Av tabellen så ser vi att det ändå blir billigare att köra en dieselbil som dessutom gått mindre.

Nu finns det många andra skäl till att välja elbil inte minst miljömässiga, men med minskad disponibel inkomst så kanske detta innebär att man väljer bort elbilen som begagnad. Detta leder till följdverkningar för infrastruktur utbyggnaden samt restvärdena för det finns ju en väg att göra elbilen attraktiv som beg alternativ och det är om den blir billigare motsvarande vad den ökade försäkringskostnaden gör.

Faktorer som är till grund för hur en försäkrings premie beräknas

  1. Ålder på fordonet: Nyare bilar kan ha högre försäkringspremier på grund av deras högre värde och kostnader för reparation och ersättning. Elbilar är dyra i inköp.
  2. Typ av fordon: Sportbilar och elbilar kan ha högre försäkringspremier på grund av deras högre risk för stöld och skador, samt deras höga reparationskostnader.
  3. Motorstorlek och effekt: Bilar med större motorer och högre effekt eftersom de anses ha en högre risk för hastighetsöverträdelser och olyckor. Elbilar har generellt högre effekt än motsvarande storlek av förbränningsbil.
  4. Säkerhetsfunktioner: Bilar med avancerade säkerhetsfunktioner som krockkuddar, antisladdsystem och backsensorer kan få lägre försäkringspremier eftersom de minskar risken för skador och olyckor.
  5. Stöldskydd: Bilar med inbyggda stöldskyddsfunktioner som larm och spårningssystem kan ha lägre försäkringspremier eftersom de minskar risken för stöld.
  6. Fordonsanvändning: Hur och hur mycket bilen. Till exempel kan bilar som används för affärsändamål eller långa pendlingar ha högre premie på grund av den ökade risken för skador.
  7. Geografisk plats: Platsen där bilen förvaras eller används Områden med högre brottsfrekvens eller trafikstockningar kan ha högre försäkringspremier.
  8. Fordonets värde: Bilar med högre värde eftersom kostnaderna för reparation eller ersättning vid skada är högre. Elbilar är dyra även som begagnade.