Tesla inför nya regler som ställer till det för sina kunder.

Tesla förändrar marknaden igen - att pengarna skall vara på Teslas konto innan leverans - ställer till det för sina kunder 

Tesla gick nu i veckan ut till de kunder som skall få sin Tesla levererad och meddelade att bilen måste vara betald innan leverans. I mailet står att pengarna måste vara bokförda på Teslas konto innan upphämtningstillfället om inte, kommer leverans nekas. 

Detta är väl hanterbart för privatpersonen som betalar sin bil direkt till Tesla, men för företaget som leasar sin Tesla ställer det till stora problem och i längden fördyringar för de kunder vars leasingbolag inte har partner status till Tesla. 

När du leasar en bil så ställer bilföretaget på bilen vid upphämtningstillfället med leasingspärr så att bilen inte kan säljas till någon annan utan leasingbolagets medgivande. Bilföretaget fakturerar sedan leasingbolaget efter de avtal som är framförhandlade mellan Bilföretaget och leasingbolaget. Leasingbolagen lånar ut pengarna med bilen som säkerhet och sätter sin risk premie efter detta (räntan). Skulle man inte ha säkerheten så blir det ett in blanco lån till dess bilen fått sin leasingspärr. Det jag tror kommer bli problem är att leasingbolagen inte kan betala ut pengarna till bilföretaget innan säkerheten är klar och bilföretaget vill inte registrera bilen innan de fått pengarna.

 Detta kommer att ta tid för finansbolagen och kanske speciellt för de bankägda finansbolagen att ändra sina utbetalningsrutiner där ett leveransgodkännande är nyckeln till utbetalning. Som det nu är så skall bilen vara betald innan godkänd leverans. Detta låser leverans till kund och säkert en sur förare som inte får ut den nya bilen. Det borde vara en självklarhet att Tesla nu inte ringer till föraren om att bilen är klar för leverans innan pengarna finns på Teslas konto för om så blir fallet är det inte bra för någon part 

Detta blir lite katten på råttan och råttan på repet som slutar med att det kommer bli dyrare att leasa sin Tesla i framtiden. 

Är det månne tro Elon Musk Twitter affärer vi ser efterdyningarna av nu eller är det amerikanerna som tror att det blir bankkrascher i europa som det har varit i USA på senare tid