Tesla ändrar inte inställning i förskottsbetalnings frågan.

Tyvärr har Tesla inte ändrat sin inställning till den praxis som alla bilbolag som verkar på fleetmarknaden har, utan kräver fortsatt förskottsbetalning från flertalet av de bolag som slutkunderna valt att samarbeta med. De bolag som undantas är de finansbolag som är partner till Tesla.

Utan förskottsbetalning, ingen på ställande registrering hos Transportstyrelsen med leasingspärr osv.

Detta ändrar förutsättningarna för att ha med Tesla som ett valbart alternativ i bilpolicyn. Lösningen kan vara att förhandla med ett av de finansbolag som är godkänd leverantör och jobba med flera finansbolag. Detta innebär för det mesta ökad administration för kunderna.

Viktigt att notera är att det finns en risk i detta förfarande och det måste utredas noga. Risken är att betalningssättet som Tesla kräver av sk tredjepart leasing aktörer (alla som inte är partners) är att kraven för leasing inte upp nås utan detta blir ett blancolån till den tänkta leasingtagaren. Om så blir fallet kommer momsavdrag ej vara möjlig och kalkylen blir avsevärt dyrare.

Med tanke på detta bör det övervägas att hur Tesla skall hanteras tills detta är utrett. En ytterligare omständighet att nämna är att fakturan inte sänds till leasingbolaget utan till förarens konto hos Tesla vilket krånglar till processen ytterligare.