Klimatsmart vagnpark

Klimatsmart vagnpark är namnet på Ynnorsheldagsseminarium den 27 april Ynnors heldagsseminarium den 27 april


I Ynnors satsning för att ditt företag ska få en klimatsmartare vagnpark ingår också att hjälpa till att få stöd för att sätta upp laddstolpar på företaget. Stöd ges med 20 000 kr per laddpunkt. Läs mer här nedan.


Få stöd för laddstolpar från Klimatklivet

Regeringen har avsatt totalt 3,5 miljarder kronor till klimateffektiva åtgärder inom Klimatklivet under perioden 2015-2020. Utbyggnad av laddinfrastruktur är prioriterat.


Ynnor kan hjälpa ditt företag att minska utsläpp och kostnader genom att delfinansiera en infrastruktur för laddfordonvia stöd från Klimatklivet.


Ynnor hjälper ditt företag att ta fram en komplett ansökan för bidrag från Klimatklivet för att kunna skaffa egna laddpunkterpå företaget för en klimatsmartare vagnpark. Stöd ges med upp till 20 000 kr per laddpunkt.Läs artiklar om Klimatsmart vagnpark.


Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa er.

Här kan du se alla aktuella miljöbilar på nybilsmarknaden