Klimatsmart

Klimatsmart Vagnpark är vårt samlingsnamn på allt som har att göra med minskade koldioxidutsläpp; exempelvis bränsleförbrukning, elektrifiering, biodrivmedel och vagnparkseffektivisering.
De senaste artiklarna om Klimatsmart vagnpark


 • Fördel elbilen om sex år

  • – Jag tror att elbilen når sin ”tipping point” om 300 veckor, då blir det allvar på vägarna, säger Peter...

 • Palmolja inte skattefritt biobränsle

  • Riksdagen har beslutat att drivmedel från palmoljeproduktion inte ska betraktas som hållbara och därmed inte blir skattebefriade. Det kan påverka...

 • EU: 30 procent mindre koldioxid till 2030

  • För att EU:s bilindustri ska återta initiativet på bilmarknaden, ska koldioxidutsläppen från nya bilar sänkas med 30 procent till 2030....


 • Vad kommer efter miljöbilen?

  • När bonus malus-systemet börjar gälla nästa år försvinner samtidigt miljöbilarna och skattefriheten i fem år. Det får konsekvenser vid upphandling...


Läs allt om Klimatsmart vagnparkYnnor hjälper ditt företag att ta fram en komplett ansökan för bidrag från Klimatklivet för att kunna skaffa egna laddpunkter på företaget för en klimatsmartare vagnpark. Stöd ges med upp till 20 000 kr per laddpunkt.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa erHär kan du se alla aktuella miljöbilar på nybilsmarknaden