Taxichaufförer kör fortast

Tre av fyra taxichaufförer kör för fort, enligt Folksam, som gjort mätningar i Stockholm och Göteborg. Ännu fler, mer än 90 procent, av taxichaufförerna kör för fort, enligt en studie från VTI.

Trafikverket, Transportstyrelsen och Polisen har fört dialog med de stora taxibolagen för att tillsammans hitta lösningar för en bättre hastighetsefterlevnad. Tidigare studier har också visat att företag som arbetar systematiskt och långsiktigt med hastighetsfrågan når bättre resultat vad gäller hastighetsefterlevnad.
Trots det kör alltså mer än 90 procent av taxiförarna för fort, där hastighetsbegränsningen är 80 km i timmen. Hastighetsmätningar med laser har gjorts på två vägsträckor med hög andel taxitrafik. Det är E4 mellan Stockholm och Arlanda samt riksväg 40 mellan Göteborg och Landvetter. Mätresultaten har därefter analyserats av VTI.
- Det krävs en förändring på systemnivå där taxibolagen måste ta ett ansvar för hastighetsefterlevnaden. Ny teknik i fordon kan stödja detta arbete, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör, Trafikverket.
Folksams studie visar att taxichaufförer är de värsta fartsyndarna och kör för fort i 95 procent av mätningarna på 30-vägar. I snitt kör yrkesförare för fort sex av tio gånger och andelen fortkörare har ökat i stort sett i alla branscher som Folksam granskat: Bud, transport- och logistik, buss, bygg- och anläggning, färdtjänst, livsmedel, SL-buss, taxi och återvinning.
Amanda Axelsson, forskare på Folksam, håller med om att företagen måste ta ett större ansvar:
- Ett stort ansvar för fortkörningarna vilar på transportföretagen och inte enbart på den enskilde föraren. De har ett ansvar att skapa förutsättningar för att deras transporter sker på ett trafiksäkert sätt där hastighetsbegränsningarna följs, säger hon.

Läs mer om de två studierna av fortkörande taxichaufförer i Tjänstebilsfakta 3, 2019