Tänk så här – expertens WLTP-tips

Skapa ordning och reda. Äg processen. Håll dig välinformerad och kommunicera rätt information vidare i organisationen. Se över behov och utbud av bilar på både kort och lång sikt. Inventera möjliga övergångslösningar. Det är några tips från tjänstebilsexperten Ronny Svensson för att hantera övergången till WLTP.

De höjda skatterna kan bli en obehaglig överraskning för både arbetsgivare och anställd. Särskilt om det i bilpolicyn finns en maxgräns för koldioxidutsläppen, och det vid leverans visar sig att utsläppen från den nya bilen är högre än tillåtet.
Hur gör man som bilansvarig då? Hävdar leveransfel och försöker häva köpet? Eller biter i det sura äpplet och töjer på regelverket?
Här finns det all anledning att ta sig en rejäl funderare på hur man vill att vagnparken ska se ut. Om inte förr så kommer det nu att löna sig med ordning och reda i vagnparken. Lika viktigt är att äga processen när det gäller att välja bilar utifrån företagets behov. Exempelvis kanske det inte är en bra idé att förare med långa dagliga körningar får välja laddbilar, även om de gärna vill komma åt de lägre privata kostnaderna det innebär.
Förutom allt annat vilar här ett stort informationsansvar på bilansvariga, för att kunna styra de närmaste årens förändringar.
En annan viktig sak at göra nu är att se över möjligheten att förlänga befintliga kontrakt. Undersöka andra övergångslösningar, att använda begagnade bilar kommer högt upp på listan. Kanske främst just när det gäller transportbilar och andra bilar som används främst eller enbart i jobbet.
Att importera begagnade transportbilar är ett alternativ som ligger nära till hands. Något som talar emot detta är den svaga svenska kronan. Men detta är säkert något som kommer att marknadsföras på marknaden inom bara några månader.

Ronny Svenssons checklista för vagnparksägare att hantera WLTP:

  1. Välj rätt fordon och drivmedel
  2. Ordning och reda
  3. Äg processen
  4. Informationsbehovet
  5. Undvik kostnadsläckage
  6. Handlingsplan: Vad gör vi nu?
  7. Övergångslösningar

Läs mer och anmäl dig till heldagskonferensen Bilar i Jobbet den 25 september