Tagged: transportstyrelsen


Supermiljöbilspremien förlängs

På måndagen kom regeringens formella beslut att förlänga supermiljöbilspremien för bilinköp gjorda under 2014 och 2015. Villkoren och premiestorleken blir...