Taggat: tomas eneroth


Ny taxikategori utan taxameter

Regeringen vill ta bort dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter och istället införa en ny taxikategori. Syftet är...


Högre högsta hastighet vid bogsering

Högsta tillåtna hastighet vid bogsering höjs, ett särskilt vägmärke införs för parkering av husbil och parkeringsbestämmelserna förenklas. Det har regeringen...