Taggat: tjänstebilsdagarna


Många höjdpunkter på Stora Tjänstebilsdagen

Restvärdesutvecklingen ur ett internationellt perspektiv. Skattestyrningen av miljöbilar. Skatteutskottets vice ordförande om riksdagsarbetet med regeringens budget. Och ett oljebolags utveckling...