Taggat: stora tjänstebilsdagen


Många höjdpunkter på Stora Tjänstebilsdagen

Restvärdesutvecklingen ur ett internationellt perspektiv. Skattestyrningen av miljöbilar. Skatteutskottets vice ordförande om riksdagsarbetet med regeringens budget. Och ett oljebolags utveckling...


Preem förnyar skogen

Preem arbetar med att framställa syntetiska drivmedel av skogsrester, men för att våga gå vidare efterlyser bolaget klara politiska spelregler....