Tagged: skatteverket


Ny taxikategori utan taxameter

Regeringen vill ta bort dagens möjlighet till dispens från kravet på taxameter och istället införa en ny taxikategori. Syftet är...