Tagged: skatteverket


Dubbel jämkning av bilförmån

En företagsledare påfördes bilförmån, men både Skatteverket och Kammarrätten gjorde varsin jämkning av förmånsvärdet, som därmed ska beräknas på tre...


Bolag slipper efterbeskattning

Kammarrätten har bestämt att ett företag ska beskattas för arbetsgivaravgifter avseende bil- och drivmedelsförmån för inkomståret 2011. För inkomståret 2010...


Slipper bilförmån för husbil

Förvaltningsrätten tog bort en bilförmån för husbil som Skatteverket hade påfört en företagsledare. Skatteverket överklagade domen till Kammarrätten, som gick...