Taggat: pendling

Arbetsresor med bil

De flesta måste ha minst fem km till arbetet och göra en tidsvinst på två timmar per dag för att...


Skattetillägg för avdrag för arbetsresor

Skatteverket har överklagat en dom från Förvaltningsrätten till Kammarrätten. Skatteverket och Förvaltningsrätten var överens om att neka avdrag för resor...