Taggat: myndighet


Nytt ramavtal för kommunala bilar

I SKL Kommentus Inköpscentral, SKI:s, nya ramavtal för upphandling av femsitsiga personbilar är gränsen för koldioxidutsläpp 140 gram per km....