Taggat: mrf


Hellre bonus än malus

Mer elektrifiering, biodrivmedel och energieffektivisering är förutsättningar för att nå målet att minska vägtrafikens koldioxidutsläpp...


Finland har infört WLTP

Sedan den 1 september i år beskattas nyregistrerade personbilar i Finland enligt WLTP-utsläppet, där sådant...