Tagged: miljözon

Beslut om miljözoner

Regeringen har beslutat att kommuner från och med 1 januari 2020 ska kunna införa två nya miljözoner för personbilar, lätta...

Almedalen måndag 2 juli

Några bilrelaterade arrangemang i Almedalen måndagen den 2 juli. 10:00 – 12:00 Fossilfrihet – med eller utan palmolja? Arrangör: Region...


Undantag från miljözoner

Räddningstjänsten, färdtjänst och fordon med parkeringstillstånd för rörelsehindrade är några av de undantag som regeringen vill införa när förslaget till...