Taggat: Isabella Lövin


Isabella Lövin ny miljöminister

Klimatminister Isabella Lövin blir både klimat- och miljöminister i Stefan Löfvens nya regering. Hon ska bland annat försöka återinföra Klimatklivet,...


Bonde leder klimatpolitiskt råd

Det nya klimatpolitiska rådet kommer att ledas av Ingrid Bonde. Rådet är en del i det klimatpolitiska ramverket och består...


Beslut om klimatpolitiskt ramverk

Riksdagen har sagt ja till regeringens förslag om ett klimatpolitiskt ramverk för Sverige. Målet är att Sverige senast 2045 inte...


Bränslebyte ska göra bilarna klimatsmartare

För att minska koldioxidutsläppen från bensin och diesel föreslår regeringen reduktionsplikt och ändrade skatteregler, under namnet Bränslebytet. Biodrivmedel baserade på...