Tagged: fortum


Elbolag kritiska mot Klimatklivet

Klimatklivets stöd till laddstationer innebär i praktiken att utvecklingen bromsas, då lokala monopol byggs upp. Stödet bör i stället gå...