Taggat: finland


Finland har infört WLTP

Sedan den 1 september i år beskattas nyregistrerade personbilar i Finland enligt WLTP-utsläppet, där sådant...