Taggat: arbetsresa

Arbetsresor med bil

De flesta måste ha minst fem km till arbetet och göra en tidsvinst på två timmar per dag för att...


Många bilförare gör fel reseavdrag

Reseavdraget, som är det vanligaste avdraget i inkomstdeklarationen, beräknas ge ett skattefel på 1,8 miljarder kronor per år. Det framgår...