Taggat: alliansen


Preem förnyar skogen

Preem arbetar med att framställa syntetiska drivmedel av skogsrester, men för att våga gå vidare...