Sverige ligger långt efter resten av EU när det gäller miljökraven vid bilbesiktningen.

I branschrapporten från FBB (Fordonsbesiktnings branschen) som publicerades idag 9 mars konstateras följande.

 Idag underkänns långt färre fordon på grund av miljöskäl, nära en halvering sedan nya regler infördes 2018. Andra länder inom EU har redan infört nya regler som innebär en skärpning av gränsvärden och partikel räkning i avgaserna från bilar.

Den 15 februari presenterade Transportstyrelsen nya förslag om åtgärder för bättre miljökontroll, vilket välkomnas av branschen.

Det är Infrastrukturminister Andreas Carlsson som är ansvarig minister i frågan.