Sverige begär skattefrihet för biobränsle

Enligt TT så kommer regeringen att ansöka hos EU kommissionen om skattefrihet för rena biodrivmedel i 10 år från 2023. Detta uppger energiminister Khashayar Farmanbar för TT.

Vi har i tidigare artiklar på Tjänstebilsfakta varnat för att om och när skattefriheten försvinner vid årsskiftet så kommer drivmedlet bli ännu dyrare då den inblandning av biodrivmedel som sker enligt reduktionsplikten skulle bli dyrare pga. av att inblandningen också skulle beskattas. Regeringen har sedan tidigare tagit höjd för att detta skulle ske.

Tydligen så har EU kommissionen ändrat sina riktlinjer och tagit bort det uttryckliga förbudet att statligt stöd till gröde- och livsmedelbaserade drivmedel,

Vi kan bara hoppas att EU kommissionen ger med sig.