Stort överskott av elbilar till 2030

Den kraftigt ökade efterfrågan på laddbilar motsvarar inte de närmaste tio årens förväntade produktionsökning. Det framgår av en rapport från Deloitte, som varnar att både traditionella och nya tillverkare måste anpassa sig till den nya marknadssituationen för att inte bli utslagna.

Deloittes rapport (New market. New entrants. New challenges. Battery Electric Vehicles) räknar med att förra årets två miljoner laddbilar, som var en fördubbling jämfört med föregående år, fördubblas ytterligare till fyra miljoner 2020, för att sedan öka till 12 miljoner och 21 miljoner nya laddbilar 2030. Av dessa kommer 70 procent, ca 15 miljoner, vara rena elbilar.
I rapporten förutspås att i Storbritannien kommer kostnaderna för att äga en laddbil vara de samma som för en bensin- eller dieselbil redan från 2021, och globalt 2022. Detta förutsätter dock att såväl statliga subventioner som teknisk utveckling följer nuvarande prognoser.
Då kommer kostnaden inte längre att vara ett hinder för att köpa och äga en elbil, utan det blir ett realistiskt, lönsamt alternativ för nya köpare, enligt Deloitte.
Trots de utjämnade kostnaderna i början av 2020-talet, förutspår Deloitte att utbudet under denna period kommer att överstiga den förväntade efterfrågan. Baserat på fordonstillverkarnas egna prognoser kommer det, trots den kraftiga ökningen, finnas en överkapacitet på 14 miljoner laddbilar 2030.
Här måste både traditionella biltillverkare och nya aktörer anpassa sig till den nya marknadssituationen för att inte bli utslagna. Det handlar om att bygga förtroende för sitt varumärke, säkerställa en positiv kundupplevelse från försäljning till eftermarknad och att bygga framtida affärsmodeller för den nya delningsekonomin. Men också att bland annat kontinuerligt investera i teknisk utveckling och ingå samarbeten med batterileverantörer.

Detta är en förkortad version av en artikel i senaste numret av nyhetsbrevet Tjänstebilsfakta, som betalande prenumeranter kan läsa här i sin helhet (kräver inloggning)

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera