Stort mörkertal för rattsurfning vid olycka

Polis och sjukvård måste inte rapportera om föraren använt mobil vid olyckan. Mörkertalet för olyckor orsakade av förare som rattsurfat är därför stort. Av 323 analyserade trafikolyckor finns mobiltelefon med i 259 fall.

Det är Transportstyrelsen som har analyserat drygt 300 vägtrafikolyckor, där förare har använt mobilen eller annan kommunikationsutrustning i samband med olyckan.
Av de 323 olyckorna är mobiltelefonen den vanligast förekommande kommunikationsutrustningen. Mobiltelefon finns med i beskrivningen i 259 av olyckorna. I 25 fall har GPS använts, i fem fall genom mobiltelefonen. Radio finns med bland 38 av olyckorna medan taxameter endast nämns vid 2 av olyckorna. I några fall nämns flera olika former av kommunikationsutrustning.
Av de 323 olyckor som analyserats är singelolyckor och olyckor där en förare kört in i en framförvarande bil, så kallade upphinnandeolyckor, vanligast. 75 procent utgörs av singelolyckor (122 stycken) och upphinnandeolyckor (119 stycken). I jämförelse med alla olyckor under samma period utgör motsvarande olyckstyper cirka 50 procent. Nästan samtliga olyckor har inträffat med personbil.
Uppgifterna bygger på uppgifter från polis och sjukvård om olyckor som rapporterats in till informationssystemet Strada. I dag är det dock inte obligatoriskt för polis eller sjukvård att rapportera om föraren använt mobil vid olyckan. Mörkertalet för olyckor orsakade av förare som rattsurfat är därför stort.
Rapporten är en del av Transportstyrelsens uppdrag att utvärdera de åtgärder som gjorts för att minimera trafikfarlig användning av mobiltelefoner och annan kommunikationsutrustning under färd, enkelt uttryckt rattsurfning.
De 323 analyserade olyckorna är bara en bråkdel av de drygt 80 000 vägtrafikolyckor som rapporterades in under perioden 2013-2015 och första halvåret 2016.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favorit

Du kanske också gillar...

Kommentera