Storsatsande Volkswagen efterlyser politiska initiativ

Volkswagen-koncernen kommer att installera totalt 36 000 laddpunkter i Europa till år 2025, varav 11 000 från märket Volkswagen. Satsningen räcker dock inte för att nå Tysklands ambitiösa mål för laddinfrastruktur.
- Tyskland behöver en e-mobilitetsplan, säger Thomas Ulbrich, ansvarig för e-mobility på Volkswagen.

Utbyggnaden av den tyska laddningsinfrastrukturen måste öka kraftigt under de kommande månaderna. Koalitionsavtalet kräver mer än 100 000 offentliga laddpunkter till utgången av nästa år. Endast en bråkdel av dessa har installerats. För det krävs ett starkare engagemang från politikerna krävs, enligt Volkswagen. För en snabb expansion av infrastrukturen krävs ändringar av hyres- och bygglagen eller utvidgning av subventioner för laddinfrastruktur på offentliga och privata parkeringsplatser.
- Vi kan bara lyckas med den tekniskt drivna strukturella omvandlingen i vår bransch om vi arbetar tillsammans, säger Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för e-mobility.
Volkswagens 11 000 laddpunkter kommer att installeras på märkets anläggningar och hos omkring 3 000 återförsäljare i alla större städer. På Volkswagens fabriker i hela Tyskland kommer cirka 4 000 laddpunkter att installeras för de anställda, varav många blir tillgängliga för allmänheten. Totalt kommer Volkswagen-koncernen att investera cirka 250 miljoner euro i sina europeiska anläggningar.
- Att ladda en elbil måste bli lika enkelt och normalt som att ladda en smart telefon. Det är därför vi behöver betydligt fler offentliga laddstationer och enkla regler för installation av privata laddboxar. Volkswagen vill skicka ut en signal och vara involverad i utvecklingen av laddinfrastrukturen på alla nivåer, säger Thomas Ulbrich.
Från och med år 2020 kommer VW-ägda Elli att erbjuda kompletta laddningslösningar för företag och konsumenter. Det handlar om ekonomiskt överkomliga laddboxar, installation och grön elförsörjning.
Volkswagens tjänst ”We Charge” ska ge tillgång till mer än 100 000 laddpunkter över hela Europa. Partnerskap med detaljhandelskedjor planeras, så att kunderna enkelt kan ladda sina bilar medan de handlar. Först ut är matkedjan Tesco i Storbritannien.
När det gäller snabbladdning är Volkswagen delaktiga i Ionity, som nästa år kommer att ha 400 laddstationer med upp till 2 400 laddpunkter längs motorvägar i hela Europa. Dessutom satsar Volkswagen på snabbladdning i storstadsområdena, med start i Wolfsburg i slutet av juni i samband med stadens 80-årsjubileum.