Stora höjningar på Biodrivmedel är att vänta

Först så hamnade dieseln på ett pris närmare 21 kr per liter. Nu kommer nästa smäll för de som tankar sina bilar.

Regeringen tror inte att den nuvarande undantaget som innebär att Sverige kan ha en befrielse från energiskatt och koldioxidskatt på biodrivmedel kommer kunna få fortsatt godkännande från EU när tiden för detta går ut i slutet av 2022.

Därför har Regeringen lagt en promemoria som innebär att biodrivmedlen skulle beskattas, E85 som bensinen (2021) 6,74 kr per liter plus moms dvs ca 8,40 kr och ED95, ren Fame och HVO100 skulle få samma skatt som diesel (2021) 4,74 kr per liter plus moms dvs ca 5,90. Detta skulle ge pumppriser på upp mot 25,70 kr litern för E85 och 30,10 kr litern för HVO100.

Detta skulle också kunna innebära att nuvarande Bensin- och Dieselpriser också påverkas eftersom inblandningarna i reduktionsplikten skulle bli dyrare. Ännu finns inga beräkningar på om hur detta skulle slå.

För att motverka de extrema prishöjningarna som detta skulle ge föreslår regeringen samtidigt att dessa biodrivmedel även räknas in i den totala reduktionsplikten och då skulle prisökningen kunna dämpas något av producenten/leverantören av dessa genom en s.k. Korssubventionering.

En korssubventionering innebär att en leverantör som säljer rena eller höginblandade biodrivmedel skull kunna sälja dessa med förlust (dvs inta ta ut hela skattehöjningen på pumppriset). Eftersom Biodrivmedlen räknas in i totala reduktionsplikten skulle leverantören inte behöva hälla i så mycket Biodrivmedel i bensinen och dieseln och därmed ha en högre marginal på dessa produkter, kanske inte behöver höja lika mycket. Kort sagt de som tankar bensin och diesel subventionerar biodrivmedlen, hur mycket återstår att se.

De leverantörer som bara levererar biodrivmedel skull kunna överlåta dvs sälja sin utsläppsminskning till den leverantör som behöver den och på så sätt kunna hålla priset lite lägre.

Dessa regler skall införas 1 januari 2023 om de går igenom riksdagen.