Stockholm satsar på egen miljöbilsdefinition

I väntan på att en ny nationell miljöbilsdefinition finns på plats, föreslår Stockholm en tillfällig miljöbilsdefinition, som innebär att fossildrivna personbilar inte får släppa ut mer än 95 gram koldioxid per km.

Förslaget från Stockholms Miljö- och hälsoskyddsnämnd har tre nivåer – Bas, Miljöbil och Miljöbil spjutspets. Basnivån innebär att fordon med högst fyra sittplatser utöver förarplatsen får släppa ut högst 95 gram koldioxid per km. Undantagna är fordon godkända för fordonsgas, vätgas, etanol eller el, enligt Vägtrafikregistret, eller godkänt av fordonstillverkaren för HVO100. Då höjs maxgränsen till 190 gram koldioxid per km.
Fordon med fem till åtta sittplatser, utöver förarplatsen, samt lätta lastbilar får ha ett koldioxidutsläpp på högst 214 koldioxid per kilometer. Det höjs till 290 gram koldioxid per km, om fordonet är godkänt för fordonsgas, vätgas, etanol, el eller HVO100.
Den andra nivån, Miljöbil, omfattar klimatbonusbilar samt etanolbilar.
Nivå tre, Miljöbil spjutspets, omfattar bonusberättigade fordon, med undantag för laddhybrider, samt endast gasbilar som släpper ut högst 60 gram koldioxid per kilometer. Kriterierna för Miljöbil spjutspets är i princip de samma som gäller för Miljözon 3.
I Stockholms stads upphandlingar ska Basnivån endast användas när andra alternativ inte är tekniskt möjliga. Som koldioxidutsläpp ska användas det skattegrundande utsläppsvärde som anges i Vägtrafikregistret.
Förslaget ska nu behandlas i Stockholms stads kommunfullmäktige.

Skriv ut

FavoriteLoadingLägg till som favoritFacebooklinkedin

Du kanske också gillar...

Kommentera