Startskott for utbyggnaden av OKQ8:s supersnabbladdare

Upp till 70 % snabbare – sparar mer an en timme per laddning Atta OKQ8-stationer ar först ut i det som kommer att bli Sveriges största nätverk av supersnabbladdare for elbilar. I oktober kan man börja ladda hos OKQ8 i den rikstäckande satsningen i samarbete med Skellefteå Kraft. Satsningen kommer att ge 800 ladd platser på 300 stationer i Sverige.

Andelen elbilar på de svenska vägarna okar stadigt, med starkast utveckling i huvudstadsregionen. Därför kommer Skellefteå Kraft att etablera de första supersnabbladdarna vid två OKQ8-stationer i Stockholmsområdet, där en tredjedel av de svenska elbilarna har sin utgångspunkt. Utöver det kommer ytterligare sex stationer längs de europavägarna fa ladd platser.

Tillsammans med Skellefteå Kraft, som sköter utbyggnaden på OKQ8:s stationer och levererar 100 procent förnybar el till supersnabbladdarna, är målet minst 400 stationer med minst 1 100 ladd punkter på OKQ8 i Sverige och Q8 Danmark till 2026.

Supersnabbladdarnas effekt blir 150 kW, vilket är betydligt högre än tidigare standardladdare med en effekt på 50 kW. En laddning tar mellan 10 och 40 minuter, beroende på hur mycket bilen behöver ladda för att nå nästa laddningspunkt eller slutdestination.

Foljande stationer och orter far supersnabbladdare med start i oktober:

•Embla vägen, Sollentuna

•Vasthagagatan, Orebro

•Kontrollvägen, Hägersten

•Sillekrog

•Liljekonvaljs vägen, Ödeshög

•Energigatan, Kungsbacka

•Granövägen, Huskvarna

•Transportgatan, Bäckebol

Fakta

•Supersnabbladdarna laddar med likström, vilket gör laddningen snabbare.

•En Tesla 3 kan laddas till 80 procent på 20–30 minuter. De flesta av dagens laddare kräver 1,5 timme for att klara detta.