PAH

PAH

PAH är förkortning för polycykliska aromatiska kolväten. Däck kan innehålla dessa cancerframkallande ämnen.
Det företag som vill säkerställa att det inte finns några miljögifter i företagsbilarna kan lämpligen ställa dessa krav i sin offertförfrågan till billeverantören.