Jämkning

Jämkning

Endast företaget kan ansöka hos Skatteverket om preliminär jämkning. Ansökan ska göras hos det skattekontor där företaget är registrerat. Möjlighet finns för föraren att jämka förmånsvärdet vid deklarationen. Jämkning kan göras både uppåt och nedåt, där det senare alternativet ofta initieras av Skatteverket. Jämkning nedåt kan ske i följande fall:
Jämkning vid extremt mycket körning i tjänsten
Jämkning vid ringa privat körning
Jämkning, specialutrustad bil
Jämkning, bil i flottförsök
Jämkning, lätt lastbil
Jämkning vid sjukdom